Τα ηλεκτρικά σκούτερ ScooterMe συνοδεύονται από 1 χρόνο εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες για την ‘Πολιτική Εγγύησης’ και τι ακριβώς αυτή περιλαμβάνει μπορείτε να δείτε στην συνέχεια.

Πολιτική Εγγύησης:

Α: Σε περίπτωση που το ScooterMe έχει κάποιο ελλατωματικό εξάρτημα και αυτό διαπιστωθεί εντός της περιόδου της εγγύησης, ο πωλητής έχει την υποχρεώση να το αντικαταστήσει.

Β: Για να ισχύει η περίοδος εγγύησης θα πρέπει να προσκομισθεί από τον αγοραστή η απόδειξη αγοράς / τιμολόγιο αγοράς.

C: Όταν τα εξαρτήματα είναι εκτός εγγύησης, ο πωλητής μπορεί να βοηθήσει τον αγοραστή να επισκευάσει το σκουτερ παρέχοντάς του οδηγίες μέσω βίντεο.

Εξαρτήματα που καλύπτονται με εγγύηση 1ος χρόνου:

Η Μπαταρία,
Ο Κινητήρας
Το mainboard

Καλύπτεται η αντικατάστασή των παλαιών ελλατωματικών εξαρτημάτων με νέα. Να σημειωθεί αν το ελλάτωμα έχει προκύψει ύστερα από κακή χρήση από τον αναβάτη τότε τα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις ‘κακής χρήσης’ που δεν καλύπτει η εγγύηση:

1: Βλάβη λόγω κακής χρήσης / πηγαίνει μακριά κράσπεδα, κόλπα, ακροβατικά, κ.λπ.

2: Βλάβη που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, αποσυναρμολόγηση ή επισκευή.

3: Τυχαία ζημιά ή δυσλειτουργία που οφείλεται σε ακατάλληλα αποθήκευση.

4: Απαράμιλλη εγγύηση / απόδειξη αγοράς και του προϊόντος.

5: Ζημιές στην επιφάνεια του σκούτερ.

6: Αποσύνθεση εξαρτημάτων με απροσδιόριστο τρόπο που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

7: Βλάβη ή δυσλειτουργία που προκλήθηκε από μεγάλες βόλτες στη βροχή ή εμβάπτιση σε νερό.